Tìm kiếm:

Kiểu: Forum Threads; Thành viên: huynhminhchi

Trang 1 của 8 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

 1. Gà ngũ sắc đẹp

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 12-05-2017 04:02 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 15
  Bài viết cuối: 12-05-2017 04:02 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 2. Nát gối

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 12-01-2017 02:01 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 18
  Bài viết cuối: 12-01-2017 02:01 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 3. Lộc điền nội

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 12-01-2017 01:38 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 14
  Bài viết cuối: 12-01-2017 01:38 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 4. Lộc điền ngoại

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 12-01-2017 01:32 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 12
  Bài viết cuối: 12-01-2017 01:32 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 5. Vảy lạc mai

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 12-01-2017 01:26 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 14
  Bài viết cuối: 12-01-2017 01:26 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 6. Vảy kém hậu

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 12-01-2017 01:20 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 14
  Bài viết cuối: 12-01-2017 01:20 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 7. Tạo dựng quây úm gà

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-30-2017 07:12 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 20
  Bài viết cuối: 11-30-2017 07:12 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 8. Cách chọn gà chọi hay

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-30-2017 07:05 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 11
  Bài viết cuối: 11-30-2017 07:05 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 9. Chân mẫm ở gà chọi

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-29-2017 03:58 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 16
  Bài viết cuối: 11-29-2017 03:58 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 10. Lông mượt ở gà chọi

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-28-2017 07:14 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 17
  Bài viết cuối: 11-28-2017 07:14 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 11. Mỏ đều ở gà chọi là như thế nào?

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-28-2017 07:08 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 12
  Bài viết cuối: 11-28-2017 07:08 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 12. Mắt gà chọi sáng

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-28-2017 07:01 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 12
  Bài viết cuối: 11-28-2017 07:01 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 13. Những con gà đá cung khắc với nhau

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-27-2017 07:32 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 12
  Bài viết cuối: 11-27-2017 07:32 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 14. Thế nào là con gà dữ

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-27-2017 07:24 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 13
  Bài viết cuối: 11-27-2017 07:24 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 15. Gà Nhạn

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-27-2017 07:19 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 13
  Bài viết cuối: 11-27-2017 07:19 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 16. Màu lông chia theo ngũ hành

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-27-2017 07:13 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 10
  Bài viết cuối: 11-27-2017 07:13 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 17. Màu lông chia theo ngũ hành

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-27-2017 07:04 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 12
  Bài viết cuối: 11-27-2017 07:04 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 18. Trường thành

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-27-2017 04:06 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 14
  Bài viết cuối: 11-27-2017 04:06 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 19. Gà chạy kiệu cũng là gà tài

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-27-2017 03:51 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 12
  Bài viết cuối: 11-27-2017 03:51 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 20. Vảy đại giáp

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-27-2017 03:10 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 12
  Bài viết cuối: 11-27-2017 03:10 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 21. Kích giáp

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-27-2017 02:31 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 11
  Bài viết cuối: 11-27-2017 02:31 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 22. Hình dáng của gà cựa sắt

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-27-2017 02:14 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 11
  Bài viết cuối: 11-27-2017 02:14 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 23. Mật độ nuôi gà chọi

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-24-2017 05:17 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 22
  Bài viết cuối: 11-24-2017 05:17 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 24. Cách úm gà

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-24-2017 04:46 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 18
  Bài viết cuối: 11-24-2017 04:46 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 25. Thức ăn cho gà

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 11-24-2017 03:49 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 17
  Bài viết cuối: 11-24-2017 03:49 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
Kết quả 1 đến 25 của 197
Trang 1 của 8 1 2 3 4