Nhiều cử tri quận Tân Bình không hài lòng về hiệu quả chống tham nhũng trong thời gian qua.

Xây dựng sân bay Long Thành hay mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là vấn đề được nhiều cử tri quận Tân Bình,...