http://khungthanh.com/files/articles/20/04/vtv6-truc-tiep-bong-da-nu.jpg

Mặc dù cũng là bóng đá nhưng vẫn chưa được đón nhận một cách rộng rãi bởi người hâm mộ trên toàn thế giới, đó là bóng đá...