Tìm kiếm:

Kiểu: Forum Threads; Thành viên: huynhminhchi

Trang 1 của 15 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

 1. Vảy tiểu son

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-17-2018 03:30 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 18
  Bài viết cuối: 02-17-2018 03:30 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 2. Trường thành

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-17-2018 03:19 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 15
  Bài viết cuối: 02-17-2018 03:19 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 3. Vảy huyền trâm gà chọi

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-17-2018 03:13 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 14
  Bài viết cuối: 02-17-2018 03:13 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 4. Cách xem vảy gà chọi

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-17-2018 03:05 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 15
  Bài viết cuối: 02-17-2018 03:05 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 5. Kỹ thuật chọn chân gà đá

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-16-2018 05:18 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 12
  Bài viết cuối: 02-16-2018 05:18 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 6. Nhiệt độ trong quá trình ấp trứng

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-09-2018 05:41 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 26
  Bài viết cuối: 02-09-2018 05:41 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 7. Nhược điểm của ấp trứng tự nhiên

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-09-2018 05:34 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 14
  Bài viết cuối: 02-09-2018 05:34 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 8. Gà ấp trứng tự nhiên

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-09-2018 04:55 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 14
  Bài viết cuối: 02-09-2018 04:55 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 9. Chọn gà dữ

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-09-2018 04:48 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 16
  Bài viết cuối: 02-09-2018 04:48 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 10. Những con gà đá khắc với nhau

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-09-2018 04:42 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 18
  Bài viết cuối: 02-09-2018 04:42 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 11. Phương pháp nhận dạng gà chuối

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-07-2018 07:10 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 29
  Bài viết cuối: 02-07-2018 07:10 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 12. Đặc điểm của gà chọi Bình Định

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-07-2018 07:04 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 20
  Bài viết cuối: 02-07-2018 07:04 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 13. Xuất xứ gà chọi Bình Định

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-07-2018 06:58 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 18
  Bài viết cuối: 02-07-2018 06:58 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 14. Tập luyện cho gà chọi

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-07-2018 06:50 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 17
  Bài viết cuối: 02-07-2018 06:50 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 15. Cách đá của gà

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-07-2018 06:44 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 17
  Bài viết cuối: 02-07-2018 06:44 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 16. Giáp thới phòng đao

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-06-2018 07:29 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 20
  Bài viết cuối: 02-06-2018 07:29 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 17. Giáp Vy Đao

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-06-2018 07:24 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 14
  Bài viết cuối: 02-06-2018 07:24 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 18. Hổ khẩu

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-06-2018 07:19 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 19
  Bài viết cuối: 02-06-2018 07:19 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 19. Vảy liên giáp

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-06-2018 07:13 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 15
  Bài viết cuối: 02-06-2018 07:13 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 20. Vảy án thiên gà chọi

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-06-2018 07:07 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 18
  Bài viết cuối: 02-06-2018 07:07 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 21. Mồng vua

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-05-2018 06:53 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 20
  Bài viết cuối: 02-05-2018 06:53 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 22. Mồng dâu

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-05-2018 06:47 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 19
  Bài viết cuối: 02-05-2018 06:47 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 23. Mồng trích

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-05-2018 06:41 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 18
  Bài viết cuối: 02-05-2018 06:41 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 24. Mồng lá của gà

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-05-2018 06:32 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 16
  Bài viết cuối: 02-05-2018 06:32 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
 25. Di truyền của mồng gà

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 02-05-2018 06:18 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 18
  Bài viết cuối: 02-05-2018 06:18 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối
Kết quả 1 đến 25 của 359
Trang 1 của 15 1 2 3 4