Gà nòi mà đá đòn đau thì ai cũng mên chuộng. Cứ một lần trứng đòn thì gà kia phải xiểng niểng, hoặc kêu lên một tiếng đâu đớn. Gà mà đá đòn đau như vậy là gà có Vảy Dâu Săn. Vảy dâu săn hình hột bắp, có khía nhọn, đá đòn đau. Chỉ gà dữ mới có vảy này.


Các anh em có thể xem
da ga cua sat
, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.