Soi trứng để kiểm tra và loại những trứng không có phôi (không có cồ). Những trứng có phôi không phát triển được...

Cách soi trứng và thời điểm soi trứng đã được chúng tôi trình bày rất rõ và chi tiết ở bài viết: Cách soi trứng và thời điểm soi trứng gà.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.