Vảy của ngón nội đi thẳng lên quá cựa, nó sẽ nhập vào đường thới . Nếu thẳng,
no tròn từ trên xuống gọi là Liên Châu. Gà này có tài dùng cựa rất giỏi.Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.