Gà dưới 12 tháng tuổi.
Gà thiết thịt (cân nặng).
Gà không được xung mãn.
Gà mới ốm dậy, có bé cũng không nên vào.
Gà mộc chưa nhảy được 3 lần.
Gà vần sâu về, ngoài 3 hồ trong vòng 3 hồ nhưng bị đánh quá đau.
Gà vần xong thả vào giàng thấy ỉu ỉu không nên vào
Gà đang sổ mũi không vào nghệ.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.