Trong Các lối đá của gà chọi , thì đây là đòn đá vào phần hầu gà chọi đối thủ. Theo Các lối đá của gà chọi thì gà đá hậu được chia thành các thế đá, gồm:

Hầu mé.
Hầu dọc(đơn).
Vừa mé vừa hầu
Hầu thụt

Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.