Ngày 15/9, Thành ủy, UBND TP.HCM đã tổ chức “Hội nghị TP.HCM mời gọi đầu tư xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh và Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội” phục vụ cho “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Hội nghị hướng đến hai mục tiêu: Mời gọi công khai, minh bạch các nhà đầu tư tham gia trao đổi kinh nghiệm và giải pháp công nghệ xây dựng hai trung tâm: Trung tâm điều hành đô thị thông minh theo Kế hoạch số 1009/KH-UBND ngày 14/3/2018 và Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội theo Kế hoạch số 1011/KH-UBND ngày 14 /3/2018 của UBND thành phố.
Mục tiêu thứ hai là thêm tầm nhìn và các nguyên tắc tiên quyết của thành phố trong việc xây dựng thành phố thành đô thị thông minh; định hướng việc lựa chọn các giải pháp mang tính đồng bộ, phù hợp nền tảng công nghệ của Đề án làm cơ sở triển khai, hoàn thành việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hai Trung tâm trên.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, TP.HCM định hướng việc hình thành khu đô thị thông minh nằm ở cửa ngõ thành phố bao gồm quận 2, 9 và Thủ Đức, dựa trên nền tảng khu vực này có nhiều cơ sở hạ tầng thuận lợi trong hiện tại cũng như tương lai gần.

Cụ thể, quận Thủ Đức có mật độ cao tập trung các viện, trường nghiên cứu, 4 trường đại học lớn với trên 10.000 giảng viên, trong đó có hơn 1.000 giáo sư, tiến sĩ, có 100.000 sinh viên, sẽ là nơi tập trung năng lực về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo

Chi tiết xem tại: https://www.victaland.com.vn/tp-hcm-...-thong-minh-2/

Chủ đề cùng chuyên mục: