Chọn cựa nghếch cao nên đâm trợt, khó trúng mà nếu có trúng cũng không sát thương được.Đây là một số tiêu chuẩn về cách chọn cựa gà chuẩn mong rằng các sư kê sẽ có cách chọn gà đá tốt cho hợp lí.

Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.