Đùi gà đá được tính từ gối trở lên đến hết. Đùi phải dài, trên to, rộng bản, dưới gối thắt lại: tốt, đá rất mạnh đòn.

Nhìn phía trước đùi gà to bàng hơn thân là gà tốt.

Đùi gà dẹp to và dài, dầu gối lui về sau gọi là “đùi ếch”: tốt.

Gà có cặp đùi sát ngực đưa về trước và cao, gà ấy sẽ đánh cổ, đánh đầu địch thủ. Gà có cặp đùi liền giữa thân, thì phải lùn chắc chắn sẽ đánh vào trong, đi dưới.

Tóm lại, đùi gà cần phải to bản và dài khi tung đòn mới mạnh mẽ được.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.