xử lý chất thải công nghiệp chi tiết, trong lĩnh vực công nghiệp, hàng năm, lượng chất thải như tro, xỉ, bã thạch cao (GYP) tác động cung ứng thép, nhiệt điện than và sản xuất phân bón DAP lên đến gần 16 triệu tấn; chất thải sinh hoạt thị trấn khoảng 25 triệu tấn; chất thải và phụ phẩm làm béc phun khoảng 43 triệu tấn... Song đông đảo lượng chất thải này chưa được tận thu, dùng làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho các ngành phân phối khác Bên cạnh đó Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn giấy, nhựa và sắt thép phế liệu chuyên dụng cho chế tạo trong nước.Ông Hoàng Quyết Tiến, tổ chức Cổ phần An Sinh cũng cho rằng, chất thải rắn từ sinh hoạt tại Việt Nam rất lớn, sản lượng tới 80.000 tấn/ngày. Riêng tại Tp.Hà Nội, khoảng 7.000 tấn/ngày; Tp.HCM 8.000 tấn/ngày; mức độ phát sinh hằng ngày 13-15%... Đây là nguồn nguyên liệu tái chế tiềm năng, nhưng Việt Nam hiện chưa có chế tài phân loại chất thải rắn tại nguồn. Chất thải rắn vẫn tiêu dùng kỹ thuật chôn lấp ủ yếm khí là chính... nên gây ô nhiễm nguồn nước, không khí. Số ít sử dụng khoa học đốt thiêu gây phát thải khí độc hại ra môi trường.

Theo ông Phạm Trọng Thực, Cục khoa học bình an và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, thách thức trong việc hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam là so sánh với việc tái chế, tái sử dụng chất thải công nghiệp: các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý chất thải công nghiệp, dùng chất thải công nghiệp làm vật liệu thành lập, sản phẩm thương mại thiếu và chưa đồng bộ. cạnh tranh trong việc tiêu thụ item từ chất thải công nghiệp (gạch không nung, thạch cao nhân tạo...). Mặt khác, kỹ thuật và quy mô tái chế chất thải còn lạc hậu, gây ô nhiễm. Đồng thời, thiếu vốn đầu tư cho ngành công nghiệp tái chế chất thải.

Trong tái chế tro xỉ người sử dung nhiệt điện than, ông Nguyễn Thanh Tùng, tổ chức cổ phần tư vấn thành lập điện 1 cho biết, do công nghệ đốt tại một vài xí nghiệp đã cũ, hàm lượng mất khi nung trong tro xỉ cao làm ảnh hưởng tới kỹ năng sử dụng cho sản xuất vật liệu thành lập. Hơn nữa, trong cơ chế chính sách vẫn thiếu quy chuẩn, tiêu chuẩn để phân loại tro xỉ dùng cho các áp dụng tiêu thụ nhiều như vật liệu san lấp, đắp nền đường...

Tro xỉ tại một số nhà máy nhiệt điện hiện đã được phân tích và xác nhận là chất thải rắn chung, nhưng theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy nan thì tro bay của các doanh nghiệp thuộc đối tượng "có khả năng" là chất thải nguy khốn. Đây là rào cản pháp lý gây hiệu ứng tâm lý trong ứng xử của công sở quản lý, xí nghiệp so sánh với tro, xỉ nhiệt điện.

Hà Lan chuẩn bị chuyển giao kỹ thuật

Theo ông Thực, Việt Nam đã có Luật Bảo vệ môi trường phép tắc thu hồi xử lý rác thải sau cung ứng và khuyến khích tái chế. Trong khi có Chiến lược phát triển xanh năm 2012, Chiến lược vững mạnh năng lượng tái tạo đến 2030 góc nhìn 2050. Đồng thời, Chính phủ có những ưu đãi về thuế, hỗ trợ vốn, đất đai để thành lập cơ sở tái chế chất thải. Ưu tiên hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp...

Trong lĩnh vực nuôi trồng, nâng cao tiêu dùng năng lượng sinh khối và khí sinh học; thành lập mô hình cung cấp phối hợp xử lý chất thải, sinh năng lượng. đặc trưng, ưu tiên tái chế, dùng phụ phẩm và phế phẩm từ các ngành thuỷ sản, chế tạo vật liệu xây dựng, dệt may, da giày... trong chuỗi cung cấp; thúc đẩy cung ứng năng lượng từ chất thải đô thị.Với tro, xỉ nhiệt điện, ông Tùng đề xuất, cần nghiên cứu, đầu tư các kỹ thuật tiên tiến để xử lý tăng lên chất lượng tro xỉ, cải thiện công đoạn lắp ráp đốt than, tăng khả năng tái sử dụng... Nhà nước sớm ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dạy liên quan tới thu gom, vận chuyển và tái tiêu dùng tro xỉ từ nhiệt điện than. tăng cao tuyên truyền sâu rộng về chất lượng và hiệu quả tiêu dùng vật liệu thành lập không nung, phát triển thị trường vật liệu thành lập từ tro, xỉ... Mặt khác, cần có các chế độ, cách thức ưu đãi về tiếp cận vốn, ưu đãi thuế... cùng với các công ty xử lý, tiêu thụ tro xỉ. Xem thêm: giá xử lý rác thải công nghiệp => Quy trình xử lý chất thải công nghiệp
Trước các thách thức với nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam cho biết, Hà Lan đã chiến thắng trong nhiều chương trình, dự án nghiên cứu và triển khai thu gom, tái dùng chất thải các loại rác thải làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất. vì thế, với kinh nghiệm, kỹ thuật và nguồn lực của mình, Hà Lan sẵn sàng cung cấp Việt Nam từng bước thành lập nền kinh tế tuần hoàn trong tương lai.

Ông Therus Gieling, Đại diện công ty GC International ưng ý, Khó khăn lớn nhất là khi lượng rác thải phát sinh ngày càng lớn thì khả năng thu gom, tái dùng lại chưa tương xứng. đặc trưng là việc chưa thực hiện phân loại rác thải từ nguồn, thiếu kỹ thuật, nguồn lực... để thu gom, tái dùng rác thải. GC International chuẩn bị cung cấp, chuyển giao khoa học, kinh nghiệm để cung cấp Việt Nam xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.

=> https://www.linkedin.com/pulse/công-...-chất-thải