Đảm bảo mật độ 4 - 6 con/m2. Chuồng phải thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, nhiệt độ thích hợp cho gà mái đẻ là 18 - 20 0C, độ ẩm không khí trong khu vực chuồng tốt nhất là 70 - 75%, nếu ẩm độ cao gà dễ bị các bệnh tật, khi chuồng bị ướt cần thay chất độn chuồng.

Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.