Khi 2 bên tiến hành thủ tục mua bán công ty thì việc quan trọng trong suốt quá trình đó là việc làm hợp đồng mua bán. Trong hợp đồng mua bán này có một số nội dung cơ bản như sau:

Hợp đồng mua ban doanh nghiep có thể được thực hiện dưới rất nhiều hình thức:

- Hợp đồng mua bán toàn bộ doanh nghiệp.

- Hợp đồng mua bán một phần doanh nghiệp.

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần.

Các nội dung cơ bản trong hợp đồng bao gồm:

- Thông tin liên quan đến ngày, tháng, năm kí kết hợp đồng

- Thông tin liên quan đến bên bán, bên mua doanh nghiệp (tên, địa chỉ, số tài khoản…).

- Đối tượng của hợp đồng mua bán doanh nghiệp: tên, địa chỉ trụ sở doanh nghiệp hoặc tên bộ phận doanh nghiệp cần bán, ngành nghề đăng ký kinh doanh.

- Điều khoản về giá mua bán doanh nghiệp : Doanh nghiệp cần ghi rõ tổng giá trị của hợp đồng. Doanh nghiệp cần lưu ý đồng tiền thanh toán là Việt Nam đồng, trừ một số trường hợp được Nhà nước cho phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định.

- Thời điểm và phương thức thanh toán : Phương thức thanh toán là chuyển khoản hay tiền mặt và thời gian thanh toán cụ thể với số tiền thanh toán của từng đợt. Để đảm bảo an toàn , các bên nên yêu cầu một tổ cức uy tín có thẩm quyền thực hiện dịch vụ tài chính trung gian.Bên thứ ba này sẽ đứng ra đảm bảo bảo các bên trong hợp đồng thực hiện đúng thỏa thuận về hợp pháp.

- Thỏa thuận về việc kế thừa quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được mua bán.

- Thỏa thuận về các điều cấm cạnh tranh.

- Thỏa thuận về thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, thời điểm chuyển rủi ro và thỏa thuận cụ thể về người quản lý, điều hành doanh nghiệp sau khi đã kí kết hợp đồng mua bán doanh nghiệp.

- Thỏa thuận về nghĩa vụ cung cấp các thông tin về doanh nghiệp mục tiêu của bên bán doanh nghiệp cho bên mua doanh nghiệp.

- Thỏa thuận về trách nhiệm của bên bán – bên mua doanh nghiệp trong trường hợp các bên vi phạm các thỏa thuận trong trường hợp mua bán doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

- Các thỏa thuận khác (nguyên tắc hợp tác, phương án sử dụng lao động, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng…)


Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ tổng đài 1900.8698 để được chuyên viên tư vấn chi tiết