Từ 22 đến 28 ngày nhiệt độ điều chỉnh theo độ mọc lông. Gà con chưa mọc lỏng rất mẫn cảm với sự biến đổi về nhiệt độ, do đó chúng không có khả năng kiểm soát tốt được thân nhiệt. Nếu lạnh, thân nhiệt sẽ giảm rất nhanh, điều này rất quan trọng nên nhiệt độ chuồng gà luôn phải đo ngang tầm gà.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.