Nghĩa là loại gà chọi thường không ai thích con gà trống nào có cái mồng rồng to tướng chỉ để làm chổ dựa cho đối thủ đánh không tốt. Thế nhưng một khi cái mồng rồng này đi với đôi chân tam bản, các ngón chân nhỏ và dài thì con gà trở nên không có đối thủ, bất kể đến đối thủ nặng bao nhiêu cân vẫn có thể thắng được.Loại gà này các sư kê đã từng nuôi,ô ớt chân vàng 2.6 đáng thắng ô mã lại chân chỉ 3.6 trong vòng này tôi đã từng nuôi, ô ớt chân vàng 2.6 đánh thắng ô mã lại chân chì chỉ trong vòng 4 đốt nhang. Gà này thường tranh đá mặt dọc, khi xuất đòn từ 3 – 5 cái mới chịu buông mỏ


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.