Kể từ năm 1994, sau khi 100% số xã phường trên toàn quốc đã được bao phủ Chương trình TCMR, tỷ lệ số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ trở thành một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá chất lượng của Chương trình.

Tỷ lệ này liên tục tăng lên theo các năm và kể từ năm 1995 luôn được duy trì ở mức trên 90% ở quy mô tuyến tỉnh. Kể từ năm 2004 tỷ lệ này luôn được duy trì mức trên 90% ở quy mô tuyến huyện (trừ năm 2007 do thiếu vắc xin sởi).


Trên 90% trẻ dưới 1 tuổi được uống đủ 3 liều vắc xin bại liệt trong tiêm chủng thường xuyên.

- Tăng cường hoạt động của Ủy ban xác nhận thanh toán bại liệt của Việt Nam và kiểm soát việc lưu giữ các bệnh phẩm có liên quan tới vi rút bại liệt tại các phòng thí nghiệm có độ an toàn sinh học cao.

- Hai phòng thí nghiệm chuẩn thức quốc gia giám sát vi rút bại liệt hoạt động có hiệu quả và liên tục đạt tiêu chuẩn kỹ thuật trong các đợt đánh giá hàng năm của WHO.

- Đạt chỉ tiêu về giám sát liệt mềm cấp của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương liên tục trong 10 năm gần đây.

- Việt Nam không ghi nhận trường hợp bại liệt hoang dại và tiếp tục bảo vệ thành công thành quả Thanh toán bệnh bại liệt kể từ năm 2000. Liên tục từ năm 1997 đến nay Việt Nam không có ca bệnh bại liệt, đi cùng với tỷ lệ uống vắc xin bại liệt thường xuyên rất cao trên 95%.

Mua trả góp vắc xin lãi suất 0%

Kể từ ngày 28-7, hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC bắt đầu triển khai chương trình trả góp lãi suất 0% trong vòng 6 tháng bằng thẻ tín dụng là đối tác của VNVC đối với các khách hàng cá nhân đăng ký mua gói vắc xin từ 3 triệu đồng trở lên. VNVC cam kết khách hàng mua gói vắc xin luôn có đầy đủ vắc xin kể cả vắc xin khan hiếm, không tăng giá vắc xin trong thời gian hợp đồng gói vắc xin có hiệu lực, miễn phí khám, tư vấn, nhắc lịch tiêm...

Xem thêm : Khai trương trung tâm VNVC