Hoạt động bán gà tre đẹp cũng diễn ra rất sôi nổi nhưng tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam. Giá gà tre cảnh, giá gà tre Thái hay giá gà tre đá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Có thể là từ 500 – 1 triệu, hoặc vài triệu, thậm chí vài chục triệu cũng có. Do vậy, muốn sở hữu được các giống gà cảnh đẹp. Gà đá đẹp nhất thì số tiền bỏ ra cũng không phải là nhỏ.


Hoạt động bán gà tre đẹp cũng diễn ra rất sôi nổi nhưng tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam. Giá gà tre cảnh, giá gà tre Thái hay giá gà tre đá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Có thể là từ 500 – 1 triệu, hoặc vài triệu, thậm chí vài chục triệu cũng có. Do vậy, muốn sở hữu được các giống gà cảnh đẹp. Gà đá đẹp nhất thì số tiền bỏ ra cũng không phải là nhỏ.