Phần mềm kế toán 1900571591 || Phần mềm kế toán Dxsoft

Các phần mềm tài chính doanh nghiệp được phát triển trên cơ sở phân tích tỉ mỉ, bao trùm hầu hết các phần hành kế toán của nhiều loại hình doanh nghiệp. Với tiêu chí "Đơn giản hóa, dễ sử dụng, đáp ứng tối đa nhu cầu quản lý kế toán của Doanh nghiệp".

Phần mềm kế toán 1900571591 được đánh giá là phần mềm có hiệu quả cao trong công tác Kế toán tài chính-Quản trị doanh nghiệp, phù hợp với các loại hình doanh nghiệp: Thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây lắp, xây dựng, ... hoặc đa ngành nghề.


Xem Thêm: phần mềm kế toán ngân hàng

Phần mềm kế toán 1900571591 phù hợp với Doanh nghiệp có các hoạt động kinh tế:

Thương mại (Bán buôn, bán lẻ, siêu thị nhỏ, nhập khẩu, xuất khẩu, xăng dầu, ...)

Dịch vụ (Vận tải, giáo dục, y tế, nhà may đo, ... có thể tính giá thành và xác định lãi từng loại dịch vụ...)

Sản xuất (Tính giá thành sản phẩm theo pp hệ số)

Xây lắp/xây dựng (Tính giá thành công trình chi tiết từng hạng mục công trình)


Phần mềm kế toán 1900571591 là phần mềm kế toán quản trị tài chính cho doanh nghiệp vừa và lớn.

Các phần mềm tài chính doanh nghiệp có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, bao gồm các chức năng và nghiệp vụ: thông tin lãnh đạo, quản lý tiền, quản lý bán hàng, quản lý mua hàng, quản lý kho, kế toán tổng hợp, quản trị chi phí, quản lý tài sản cố định, báo cáo quản trị AccNet MAC, báo cáo động AccNet BIS, hợp nhất dữ liệu đa chi nhánh.

Xem Thêm: các phần mềm tài chính doanh nghiệp

Chủ đề cùng chuyên mục: