Theo Lộ trình chuyển đổi từ việc sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử được thực hiện trong vòng 24 tháng, từ ngày 1/11/2018 đến 1/11/2020.
Khi sử dụng hóa đơn điện tử giúp khách hàng thuận tiện trong thanh toán, mang lại hiệu quả thiết thực về thời gian và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp
Khách hàng không phải lưu trữ, bảo quản hóa đơn, tránh rủi ro mất hóa đơn và tiết kiệm được chi phí do không phải in ra giấy.


- Hiện tại bên em có chính sách tốt dành cho doanh nghiêp nhỏ và vừa
- Tặng chiếc khấu 20% số lượng hóa đơn khi đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử Az InvoiceChữ Ký Số
- Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
- Miễn phí khởi tạo, thiết kế mẫu hóa đơn có sẵn
- Lưu trữ hóa đơn 10 năm
- Khởi tạo, cài đăt, hướng dẫn trong vòng 1h kể từ khi tiếp nhận yêu cầu đặt hàng
- Cung cấp biểu mẫu, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký phát hành hóa đơn
- Về chữ ký số bên em hỗ trợ cho chị 24/7 khi cần tìm hiểu hãy gọi cho em hoặc chát zalo.

Tham khảo tại: Hóa Đơn Điện Tử- Chữ ký Số