Gà thay lông chính là rũ bỏ bộ lông cũ để thay bằng một bộ lông mới mượt hơn, đẹp hơn để da ga campuchia. Khoảng thời gian này thường bắt đầu khi bước sang đầu mùa thu da ga cua sat. Quá trình thay lông thường diễn ra tuần tự từ phần đầu. Sau đó lan xuống cổ, lưng, ức, cánh và đuôi.


Các anh em có thể xem da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.