Để có thể cạnh tranh với những cường quốc sở hữu lĩnh vực công nghiệp dệt may phát triển như Trung Quốc, Thái Lan thì đơn vị Việt Nam phải tối ưu sản xuất, ứng dụng công nghệ nhằm cắt giảm các chi phí không cần thiết. Ứng dụng giải pháp ERP trong đơn vị ngày một phổ biến trong những năm gần đây góp phần tối ưu hoạt động quản lý, tối ưu hiệu quả sản xuất.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra những chức năng cần mang trong giải pháp ERP dành riêng cho lĩnh vực dệt may.
Điều hành bán hàng
các bộ phận tương trợ và tác nghiệp: bộ phận Kế hoạch – kinh doanh, bộ phận cung cấp.
các công việc chính trong quy trình:
- Lập giao kèo bán: viên chức buôn bán (NVKD) tiến hành lập hợp đồng nguyên tắc mang người dùng.
- phần mềm ERP cho phép theo dõi đơn đặt hàng/ giao kèo bán (PO của khách hàng): tiếp thụ, xử lý và theo dõi đơn đặt hàng/ giao kèo bán từ người dùng. NVKD tiếp thu PO theo từng đợt quý khách đặt, sở hữu thể import file excel thông tin đặt hàng tự động tạo PO trên phần mềm. Hoặc cập nhật trực tiếp PO trên hệ thống.
Lập kế hoạch sản xuất:
NVKD lập kế hoạch cung cấp phân bổ cho từng xí nghiệp, từng chuyền, cùng lúc theo dõi kế hoạch.
Định mức nguyên liệu
Bao gồm thông báo chính: xác định sản phẩm cần bao lăm vật liệu. Trong phần này, công nghệ chỉ nắm thông tin về mã, art, size chung cho tất cả những màu.
Quản lý cung ứng
- Sản xuất: Bp sản xuất tiến hành thứ tự cung ứng dựa trên định mức cung ứng (thừa kế thông tin trong khoảng phòng ban Kinh doanh) và kế hoạch phân phối chi tiết đã được lập.
- Thống kê sản xuất:
+ Phòng ban Báo cáo cung ứng Báo cáo sản xuất hàng ngày (sản phẩm trên chuyền và thành phẩm).
+ Cập nhật phiếu Báo cáo bán thành phẩm và phiếu Báo cáo thành phẩm để đáp ứng công tác tính lương theo sản phẩm.
+ Con số số lượng thành phẩm để xem xét tiến độ cung cấp so có ngày giao hàng dự định.
- Tìm hiểu chất lượng thành phẩm – bán thành phẩm:
+ Trong công đoạn tiến hành Con số sản phẩm trên chuyền sẽ sở hữu tương tác Phân tích chất lượng do bộ phận QA - QC gánh vác.
+ Như vậy sở hữu công đoạn Con số thành phẩm sẽ mang tương tác đánh tầm giá phẩm trong khoảng Bp QA - QC.
>>> Xem thêm: phần mềm quản lý nhân sự
+ Thành phẩm sau khi kiểm định sẽ được tiến hành nhập kho.
- Nhập thành phẩm: Bp Kho thừa kế thông tin trong khoảng Xí nghiệp/ Xưởng sản xuất để rà soát và theo dõi nhập kho thành phẩm
Điều hành nhân sự - lương thuởng
+ Cập nhật các thông tin can hệ về viên chức để quản lý danh sách CBNV (mã viên chức, mã giấy tờ lưu, tên CBNV, bộ phận, địa chỉ, ngày sinh, phòng ban công tác, chức vụ, …).
+ Tương ứng mang từng giấy tờ CBNV, cán bộ BP Nhân sự - lương lậu sẽ truy tìm vết những thông tin liên quan: thông tin cá nhân, chi tiết đào tạo, nảy sinh tạm ứng, phương tiện phương tiện đang dùng, quan hệ gia đình, những quyết định trong suốt giai đoạn làm việc (QĐ tăng/ giảm lương, QĐ thuyên chuyển/ bổ nhiệm, QĐ mất việc, …).
+ Cập nhật, theo dõi các thông báo về hợp đồng của từng CBNV (mã hiệp đồng, ngày hợp đồng, loại hợp đồng, lương cơ bản, mức lương hưởng BHXH, …).
+ Phần mềm 3S ERP kết nối trực tiếp mang máy chấm công, kết liên để lấy thời gian vào - ra thực tế của từng nhân viên, làm cho hạ tầng để xác định việc đi muộn/ về sớm/ tăng ca.
>>> Đọc thêm: phần mềm quản lý sản xuất
+ Đồng thời có những trường hợp nghỉ ốm, nghỉ phép, nghỉ ko lương, công việc, … sẽ thực hiện chấm công bổ sung.
- Tính lương:
+ Phần mềm cho phép khai báo và thực hiện tính lương theo phổ quát phương thức khác nhau: tính lương theo thời kì, tính lương theo đơn giá sản phẩm từng thời kỳ.
+ Khai báo những thông số tính lương, thông số tính phụ cấp, thông số tính phụ cấp, … trên phần mềm.
+ Cập nhật đơn giá lương sản phẩm từng thời kỳ, thừa kế sản lượng từ BP Con số - cung ứng để tính lương theo sản phẩm cho công nhân.
Điều hành kế toán
+ Lập phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi theo mẫu của các nhà băng ngay trên phần mềm. Mang thể in trực tiếp những phiếu này trong khoảng phần mềm.
+ Các hoạch toán về tiền sẽ được tự động lên những bảng kê, sổ sách, sổ cái và Thống kê có can dự.
- Kế toán tìm hàng & công nợ phải trả
- Kế toán hàng tồn kho
- Kế toán TSCĐ, CCDC
- Kế toán tầm giá
- Kế toán tổng hợp:
+ Khai thác hệ thống báo cáo: Sổ sách kế toán; Báo cáo thuế; Thống kê quyết toán tài chính; Thống kê quản trị, phân tách vốn đầu tư,…. 1 Số Thống kê quản trị khác theo đề nghị của tổ chức.
Để được trả lời sâu hơn về giải pháp ERP cho ngành dệt may. Bạn mang thể gọi cho chuyên gia của chúng tôi để được tư vấn: 0986.196.838

Chủ đề cùng chuyên mục: