Phần mềm quản trị nhân sự là một hệ thống trợ giúp các công tác trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, huấn luyện, việc theo dõi chi tiết tình hình nhân sự, Phân tích nhân sự, theo dõi và tính chi tiết những khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các đổi thay của cá nhân đức ấy với thể phân tích được bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng cần lao trong doanh nghiệp.
1.Giới thiệu về hệ thống phần mềm quản trị nhân sự 3S HRM
3S HRM là hệ thống quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức được vun đắp và lớn mạnh bởi doanh nghiệp CP biện pháp ERP- ITG giúp tối ưu nguồn lực con người của doanh nghiệp.
2. Những module chính trong phần mềm quản trị nhân sự

Module quản lý nhân sự:
 • Cập nhật thông tin chi tiết về nhân viên: thông báo cá nhân, học thức, kinh nghiệm…Cập nhật các thông báo về các đổi thay, biến động của từng cán bộ viên chức trong giai đoạn khiến cho việc (hợp đồng lao động, công đoạn khiến việc, khen thưởng, kỷ luật, kết quả Đánh giá nhân viên định kỳ, tăng/giảm lương…).
 • quản lý thông tin sổ bảo hiểm, thông báo nhận sổ, trả sổ.

>>> Xem thêm: giải pháp erp
Module quản lý tuyển dụng:

 • đồ mưu hoạch tuyển dụng bao gồm những thông báo nhu cầu tuyển dụng, phòng ban đề xuất, số lượng, vị trí cần tuyển.
 • Cập nhật và điều hành giấy má ứng viên: Sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng chỉ, kinh nghiệm,…
 • Lập lịch phỏng vấn/thi tuyển, lưu thông báo Tìm hiểu và kết quả phỏng vấn/thi tuyển.
 • Lưu trữ thông tin về thủ tục ứng viên, kết quả thi tuyển phỏng vấn (không đạt) để sở hữu thể tái tiêu dùng khi cần tuyển dụng gấp.

Module quản lý đào tạo:
 • Khai báo danh mục khóa học buộc phải theo từng vị trí, bộ phận trong đơn vị (an toàn lao động, kỹ năng làm cho việc, nghiệp vụ,…).
 • lập mưu hoạch huấn luyện nhân viên theo quy định của tổ chức (đào tạo nội bộ), kế hoạch cử đi học (đào tạo ngoài).
 • Cập nhật và điều hành kết quả tập huấn của cán bộ viên chức.

>>> Xem thêm: erp là gì
Module chấm công và tính lương:
Module chấm công tính lương trong phần mềm quản trị nhân sự 3S HRM tương trợ công ty trong việc theo dõi, chấm công tính lương nhanh chóng xác thực
 • Khai báo thời kì làm việc linh động theo ca, theo quầy, theo dây chuyền…Khai báo cởi mở ngày khiến việc, ngày nghỉ thường, ngày nghỉ lễ, nghỉ phép trong kỳ (Tháng/quý/năm).
 • Cập nhật dữ liệu chấm công: Dữ liệu chấm công thời kì lấy từ máy chấm công hoặc chấm công trực tiếp trên phần mềm, dữ liệu chấm công sản lượng (tính lương theo sản phẩm). Cho phép tính lương theo phổ biến bí quyết như lương ngày công, lương sản phẩm cá nhân, lương sản phẩm theo tổ…
 • các thông số lương (lương cơ bản, hệ số lương, hệ số BHYT, BHXH, hệ số thuế TNCN…) đều được ngoại hình và khai báo linh hoạt cho phép khách hàng tự cập nhật khi mang sự thay đổi trong quá trình dùng phần mềm.
 • Khai báo công thức tính lương của từng nhân viên. Công thức khai báo mềm dẻo để thích hợp có cách thức tính lương thực tế tại mỗi doanh nghiệp.
 • Tự động tính và áp hệ số lương cho thời kì làm cho thêm ngày thường, ngày nghỉ hoặc hệ số lương sản phẩm vượt định mức…
 • Khai báo cởi mở đối tượng nộp thuế, những đối tượng phụ thuộc theo từng viên chức, những mức thu nhập chịu thuế theo phần trăm lũy tiến.
 • Tính lương, các khoản phụ cấp, BHXH - Y tế, thuế thu nhập cho cán bộ nhân viên và tự động hạch toán các khoản đó theo từng phòng ban ứng với khoản mục phí khác nhau.

Thống kê chuyên sâu
Phần mềm quản trị nhân sự tương trợ công ty những Con số chuyên sâu rộng rãi chiều giúp chủ doanh nghiệp nghĩ đến được bức tranh đại quát công ty.
 • Con số theo dõi nhân sự như: Thống kê phân tích & tổng hợp nhân sự (theo chi nhánh, phòng ban, nam nữ, độ tuổi…). Thống kê Nhận định kết quả xếp hạng viên chức trong kỳ theo từng cấp độ (A,B,C). Thống kê danh sách viên chức mất việc, thỏa thuận cần lao (thử việc, nhân viên chính thức, hiệp đồng cần lao 1 năm/2 năm…). Giấy má chi tiết nhân viên, tình hình nâng cao giảm nhân sự.
 • In Con số tiền lương: Bảng lương. Bảng trợ thời ứng lương. Lập bảng thu nhập (chuyển qua ngân hàng). Bảng chi tiết thuế thu nhập tư nhân. Tờ khai thuế thu nhập tư nhân. Bảng kê thu nhập chịu thuế…
 • Báo cáo Báo cáo, phân tách tình hình tuyển dụng: (số lượng ứng cử viên tham dự phỏng vấn/thi tuyển, số lượng đạt,… theo kế hoạch tuyển dụng, theo vị trí tuyển dụng…).
 • Thống kê Báo cáo đào tạo: (Số lượng viên chức tham gia tập huấn theo kế hoạch tập huấn, khóa đào tạo, số lượng nhân viên không đạt thi kiểm tra sau đào tạo…)

Để được tư vấn sâu hơn về phần mềm quản trị nhân sự 3S HRM mời bạn liên hệ với chuyên gia của ITG: 0986.196.838

Chủ đề cùng chuyên mục: