Chọn dòng mái tốt theo ngoại hình, thể chất (thường là những con mái dữ) và đời trước cũng như đời sau của nó có nhiều con trống đạt thành tích cao da ga campuchia.

Gà mái chọn nhân giống thường là đã đẻ một vài lứa và tuổi không quá già
Chọn gà trống có ngoại hình tốt và có thành tích cao, tuổi từ 1.5 – 4.0 năm, không đồng huyết với mái đã chọn da ga cua sat.


Các anh em có thể xem da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.