Một phần quan trọng khác khi xem chân gà chọi đó là những ngón chân da ga campuchia.. Với những con gà chọn nòi thì thường có 4 ngón trong đó ngón ở giữa là dài nhất thường được gọi là ngón ngọ hay ngón chúa, ngón ngoài,ngón trong lần lượt gọi là ngón ngoại và ngón nội,cuối cùng là ngón nhỏ phía sau gọi là ngón thới. Các ngón chân gà cần phải cân đối (không quá to cũng không quá nhỏ và không quá ngắn), khỏe mạnh thì đôi chân mới vững da ga cua sat.

Các anh em có thể xem da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.