Gà đòn là loại gà chân trơn hầu như không có cựa, nếu có cựa mọc cũng không dài da ga campuchia., một số trường hợp chỉ lú nhú như hạt bắp. Khác hẳn với các loại gà cựa sắt tập trung dùng cựa để đâm vào đối thủ thì trong đá gà nòi đòn chủ yếu thấy các đòn tấn công là quản và bàn chân để quất vào người đối phương da ga cua sat..

Các anh em có thể xem da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.