SEOer đang dậy sóng vì chị google đang update (hoặc lỗi trên diện rộng) tự xóa url đã index khiến từ khóa đã top tụt hạng và thay bằng 1 url khác ko bị xóa.
Tip nhỏ xử lý khủng hoảng từ khóa dance & traffic giảm do lỗi google làm mất index url ngày 6/4. (Hầu như site nào cũng bị ảnh hưởng)
Đọc thêm: Dịch Vụ SEO
Cần giải quyết: Xác định những url mất index -> rồi submit url lại trong WMT.

1. Xử lý nhanh bằng Google Analytics
- (Xem hình) Vào báo cáo trang -> dùng chức năng so sánh từ ngày 5-6/4 vs 6/4.
- Xem những trang nào ngày trước có lượng truy cập ổn định - nhưng tới ngày 6/4 có vài lượt hoặc ko có lượng truy cập nào.
- Lọc những url đó -> kiểm tra với cú pháp site:"url" -> nếu mất index vào lại WMT để submit.
2. Xử lý bằng Ahrefs
- Kiểm tra website trên ahrefs
-> Chọn Top Pages -> export ra để lấy những trang có traffic nhiều nhất -> kiểm tra với cú pháp site:"url" -> nếu mất index vào lại WMT để submit.

Chủ đề cùng chuyên mục: