Bịt đầu chỉ: loại gà này chân có 1 móng chúa màu đen và 1 móng chúa màu trắng da ga cua sat.
Bịt đầu thới: Chân của loại gà có có 1 móng thới đen và 1 móng thới trắng
Gà bịt đầu chỉ và bịt đầu thới còn được xếp vào loại hắc bạch vô thường. Chân trái có thể thuận cả 10 phần thì chân phải đuối hơn với 2-3 phần và ngược lại. Cho nên, loại gà được đánh giá về khả năng chinh chiến yếu nhất trong các gà bạch đầu chỉ da ga campuchia. .

Các anh em có thể xem da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.