Kết quả ví dụ:

Ví dụ: xúc xắc xuất hiện là Jug, Chicken and Crab

If Bettingan Tên người dùng:

Cược 1 Ảnh: Jug, Chicken and Crab =
Cược Win 2 Ảnh: Gà và Jug, Jug và Gà, Gà và Cua = Chiến thắng
4 Ảnh cá cược: Tiền xu -Yam-Jug-Crab = Win

Quy tắc trò chơi:

1. Nếu bạn mua một hình ảnh bên ngoài hình ảnh xuất hiện, thì cài đặt của bạn sẽ bị mất.
2. Hình ảnh có thể mua chỉ là sự lựa chọn được tìm thấy trên bàn.
3. Nếu có hai con xúc xắc 2 hoặc 3 thì thiết lập 4 hình ảnh được tuyên bố là bị đánh bại.

Cách chơi:
Bản chất của trò chơi là đoán kết quả của 3 con xúc xắc
1. Chọn 1 bộ ba hình ảnh cho cùng một kết quả hình ảnh trong cả ba con xúc xắc (không phải một con xúc xắc) Thanh toán 150X Cặp
2. Chọn tất cả hình ảnh của bộ ba cho cùng một kết quả hình ảnh trong cả ba con xúc xắc Thanh toán cặp 30X
3. Chọn 1 hình ảnh của cặp song sinh để xuất hiện 2 hình ảnh cùng nhau trên ba cặp xúc xắc 8X
4. Chọn 4 hình ảnh khác nhau theo những gì được tìm thấy trong 4 hình ảnh cặp đôi 8X
5. Chọn 1 hình ảnh con xúc xắc sẽ xuất hiện trong ba con xúc xắc
Khi phù hợp 1 con xúc xắc theo hình ảnh được cài đặt với cặp 1X
Nếu nó khớp với 2 con xúc xắc theo hình ảnh được đặt trong thanh toán của các cặp 2X
Nếu nó khớp với 3 con xúc xắc theo hình ảnh được
đặt trong thanh toán của các cặp 3X 6. Chọn 2 hình ảnh con xúc xắc sẽ xuất hiện trong ba cặp xúc xắc 5X

Nhấn vào LINK DEWABET để đăng ký chơi ngay