Vào nước cho gà là một việc rất quan trọng mà sư kê cần phải biết. Khi đem gà đi đá gà, chọi gà. Một số trường gà không cho sư kê tiếp xúc với gà chọi trong quá trình chọi gà. Tuy nhiên một số trường gà lại cho sư kê vào nước cho gà chọi da ga campuchia.

Việc vào nước là sư kê nhanh chóng phục hồi cho gà sau một hiệp. Để gà chọi tỉnh tảo, bớt mệt và được chữa thương do đối thủ gây nên. Việc vào nước khi chọi gà cần phải được làm nhanh chóng. Đòi hỏi sư kê phải có kinh nghiệm và kiến thức tốt da ga cua sat.

Các anh em có thể xem da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.