Nhập khẩu chính ngạch là hình thức giao thương quốc tế hợp pháp theo quy định của nhà nước. Đối tượng có thể tham gia vào hình thức giao dịch này là những quốc gia có biên giới nằm cạnh nhau, ví dụ như Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia.
Vận chuyển cũng là một trong những phần giao dịch nhập khẩu chính ngạch, là quá trình vận chuyển hàng hóa qua lại giữa các nước có hợp đồng giao thương đã ký. Khi sử dụng đơn vị vận chuyển của OrderTrungQuoc thì công ty sẽ có trách nhiệm hoàn thành thủ tục pháp lý cho khách hàng trong quá trình nhập khẩu chính ngạch.
Đối với mỗi doanh nghiệp sẽ có quy trình nhập khẩu chính ngạch khác nhau, tuy nhiên về cơ bản thì sẽ được thao tác theo các bước cơ bản chung.
Xem thêm về nhập khẩu chính ngạch....