ERP là viết tắt của cụm từ “Enterprise Resource Planning” - kế hoạch nguồn lực công ty. Thuật ngữ này đề cập tới một bộ phần mềm được dùng để điều hành các hoạt động buôn bán hàng ngày như: kế toán, tìm bán, quản lý Công trình, quản lý rủi ro, tuân thủ và vận hành chuỗi phân phối,... 1 Bộ ERP hoàn chỉnh cũng bao gồm quản lý hiệu suất doanh nghiệp, phần mềm giúp lập kế hoạch, ngân sách, dự đoán và Con số về kết quả nguồn vốn của 1 đơn vị. Để khiến rõ về thuật ngữ này, hãy cùng chúng tôi Nhận định về nguyên tắc làm cho việc và căn do của hệ thống ERP được trình bày sau đây:

1. Nguyên tắc khiến cho việc của ERP là gì?
các hệ thống ERP liên kết có nhau và xác định tất cả quy trình buôn bán, song song cho phép lưu hành luồng dữ liệu giữa chúng. Bằng phương pháp thu thập 1 công ty, dữ liệu đàm phán được chia sẻ trong khoảng nhiều nguồn, những hệ thống ERP sẽ cái bỏ trùng lặp dữ liệu và cung ứng tính vẹn tuyền dữ liệu với một "nguồn duy nhất".
>>> Xem thêm: giải pháp erp
2. Nguồn gốc của các hệ thống ERP là gì?
những hệ thống ERP được bề ngoài quanh đó 1 cấu trúc dữ liệu với hạ tầng dữ liệu chung. Điều này giúp cung cấp thông báo trên toàn doanh nghiệp bằng phương pháp sử dụng dữ liệu được chuẩn hóa dựa trên khái niệm chung và trải nghiệm người mua. Sở hữu ERP, những cấu trúc cốt lõi này sau đó được kết nối với những quy trình kinh doanh được xác định theo thứ tự công việc giữa các bộ phận buôn bán (ví dụ: tài chính, nhân lực, kỹ thuật, tiếp thị, vận hành), kết nối hệ thống và những người sử dụng chúng. Nhắc một bí quyết đơn thuần, ERP là phương tiện để tích hợp con người, quy trình và khoa học trong 1 đơn vị hiện đại.
Ví dụ: Trong 1 công ty chế tác ô tô bằng cách mua những phòng ban và vật tư trong khoảng phổ biến dịch vụ, vai trò của ERP là gì? 1 hệ thống ERP không chỉ theo dõi việc yêu cầu và tậu những hàng hóa này mà còn đảm bảo rằng mỗi thành phần trong đông đảo thứ tự tậu hàng phải tiêu dùng dữ liệu thống nhất và sạch được kết nối với quy trình công tác tích hợp, quy trình buôn bán và Báo cáo với những phân tách. Lúc ERP được khai triển đúng bí quyết tại doanh nghiệp phân phối ô tô này, các chi tiết phân phối được xác định hợp nhất bởi tên bộ phận, kích thước, nguyên liệu, nguồn, số lô, số bộ phận dịch vụ, số sê-ri, giá thành và thông số khoa học, cùng có số đông mục trình bày và dựa trên dữ liệu khác. Vì dữ liệu là nguồn sống của mọi tổ chức đương đại, ERP giúp việc thu thập, xếp đặt, phân tích và cung ứng thông báo này tới mọi cá nhân và hệ thống cần nó để hoàn thành thấp nhất vai trò và nghĩa vụ của họ.
>>> Xem thêm: phần mềm quản trị nhân sự
một nguyên tắc ERP quan trọng là tụ hội dữ liệu trung tâm để cung cấp nhiều. Thay vì 1 số cơ sở dữ liệu độc lập sở hữu kho dữ liệu bất tận của bảng tính bị ngắt kết nối, các hệ thống ERP cho phép phần đông khách hàng từ CEO tới thư ký lưu trữ và tiêu dùng cùng một dữ liệu có được từ các trật tự chung mà chẳng hề bị hỗn loàn. Có kho lưu trữ dữ liệu an toàn và tập trung, mọi người trong đơn vị mang thể tự tín rằng dữ liệu là xác thực, cập nhật và hoàn chỉnh. Tính chu toàn dữ liệu được đảm bảo cho mọi nhiệm vụ được thực hành trong toàn công ty, từ Con số vốn đầu tư hàng quý tới Thống kê khoản phải thu tồn đọng độc nhất vô nhị, mà ko dựa vào bảng tính dễ bị lỗi.
Hi vọng có các thông tin được nhắc phía trên, người đọc sở hữu thể nghĩ đến rõ ràng và mang được câu giải đáp xác đáng cho thắc mắc “ERP là gì?”
>>> Đọc thêm: phần mềm quản lý khách hàng

Chủ đề cùng chuyên mục: