Lựa chọn quạt trần kdk phù hợp không chỉ xem xét phong cách, mà để đạt hiệu quả tối đa, cần thêm kích thước phòng

- Bước đầu: chọn địa điểm muốn lắp đặt quạt trần. Hầu hết quạt trần được đặt ở trung tâm, cho phép không khí thoáng hết trong cả căn phòng. Thế nhưng, các phòng lớn hơn có thể lắp đặt 2 chiếc quạt trần cho luồng không khí tốt nhất. Vì lý do chắc chắn cho ngời dùng, tuyệt đối không lắp đặt quạt trên trần tại vị trí có giường

- Bước tiếp: Hãy xem xét các yếu tố khác của phòng

Kích thước:

[size=5]Quạt trần 80 cm tốt cho phòng dưới 6 m2 (phòng đựng quần áo