Phim dương thế kì ảo - Bố Đại Hòa Thường ( Hòa Thượng Túi Vải) - Trong thời loạn thế, truyền kỳ về hòa thượng Bố Đại thong thả khoáng đạt, vui cười phơ phới, tay cầm túi vải vân du kết thiện duyên, giáo hóa dương thế, đã để lại hàm ý sâu xa.

Bố Đại hòa thượng cũng được gọi là Trường Đinh Tử Bố Đại thiền sư. Sự xây dựng thương hiệu của ông cũng nhuốm màu huyền thoại.
Có tương truyền, mỗi lúc ông khất thực thì xung quanh luôn có 18 đứa trẻ đi theo. Mọi người đều không biết những đứa trẻ từ nơi nào tới, đuổi cũng không đi. Mùa hè nóng bức, Bố Đại hòa thượng tắm gội dưới suối, những đứa trẻ này vui đùa với ông. Đương thời có Lục Sinh chuyên nghiệp vẽ đã vẽ chân dung Bố Đại hòa thượng trên bức tường một ngôi chùa.
Ông chuyển di trong cõi tục, giáo hóa nhiều. Lúc mệt thì ông đến đâu liền sắm 1 chỗ ở ấy ngủ ngơi nghỉ. Ông với một bài kệ rằng:
Một bát cơm nghìn nhà,
Thân cô du vạn lý.
Mắt xanh nhìn người ít,
Hỏi đường mây trắng xa.
Xem trọn bộ tại https://www.youtube.com/watch?v=-Q-M...AwmoSHme2r_PLn Cả nhà nha.