Báo cáo thuế cuối năm gồm những gì với thuế thu nhập cá nhân? Báo cáo thuế TNCN năm hiện là quy định bắt buộc, đồng thời thể hiện nghĩa vụ, nghĩa vụ của những tổ chức, cá nhân trong việc nộp thuế, góp phần phát triển của đất nước, bảo đảm quyền lợi của mỗi công dân. Cùng Tim Sen tìm hiểu nhé!

Thuế thu nhập cá nhân là gì?


Thuế thu nhập cá nhân được hiểu là khoản chi phí thuế mà những người có thu nhập ở mức quy định phải trích nộp một phần tiền lương hoặc tiền từ các nguồn thu khác vào trong ngân sách nhà nước, sau lúc đã trừ đi các khoản giảm trừ.

Thực tại, thuế thu nhập cá nhân được xây dựng trên nguyên tắc công bởi, căn cứ vào khả năng thu nhập và nộp thuế của từng người. Đối với những cá nhân có mức thu nhập không quá cao hơn mức thu nhập hay chỉ vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình tại mức cần thiết thì sẽ chẳng phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

>>> Xem thêm: Dịch vụ báo cáo thuế cuối năm giá rẻ TPHCM

Bây giờ, các đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • Những cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế sẽ là những thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ nước Việt Nam, không có phân biệt nơi trả thu nhập.
 • Những cá nhân không có cư trú, thu nhập chịu thuế sẽ là các thu nhập nảy sinh ở nước Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Vì sao phải làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân?


Theo đúng quy định của pháp luật hiện hành thì những tổ chức, cá nhân trả thu nhập đều phải có bổn phận kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân và nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân cuối năm lên cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo thuế cuối năm bao gồm những gì với thuế TNCN cũng phải tuân theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Bộ tài chính đã quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế TNCN cuối năm như sau: các cá nhân, tổ chức phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 ngày, tính từ ngày kết thúc năm dương lịch hay năm vốn.

Đối với những Công ty chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, kết thúc hoạt động thì thời hạn nộp giấy tờ quyết toán thuế chậm nhất sẽ là ngày thứ 45 ngày, tính từ ngày có quyết định về việc Doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi khác bên ngoài sở hữu, giải thể hay chấm dứt hoạt động.

Báo cáo thuế thu nhập cá nhân cuối năm gồm những gì?

Nếu như bạn đang phân vân báo cáo thuế cuối năm bao gồm các gì thì phần nội dung dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi này.

Tuân thủ nguyên tắc lập báo cáo quyết toán TNCN năm

Theo đúng nguyên tắc, những tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN có nghĩa vụ phải khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân ủy quyền (chẳng hạn như nhân viên của các tổ chức, doanh nghiệp), không phân biệt có nảy sinh khấu trừ thuế hay không có phát sinh khấu trừ thuế.

Hoàn thành hồ sơ khai thuế quyết toán thu nhập TNCN

Trường hợp 1: Đối với những tổ chức, cá nhân có thu nhập từ chi phí lương hoặc chi phí công, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có, khi khai quyết toán thuế cần phải làm theo các mẫu sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Trường hợp 2: Đối với những tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư tài chính, chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không có cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không có cư trú; các tổ chức nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú, lúc tiến hành khai quyết toán thuế cần phải làm theo các mẫu sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN, được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Bảng kê mẫu số 06-1/BK-TNCN, được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. Lưu ý rằng, bảng kê này chỉ áp dụng với những tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Trường hợp 3: Đối với những Doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập, các đại lý bảo hiểm, thu nhập từ chi phí phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ; những Doanh nghiệp rà soát quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế TNCN đối với chi phí tích lũy quỹ hưu trí tự nguyện; những Công ty bán hàng hóa đa cấp khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, không có phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có thì lúc tiến hành khai quyết toán thuế cần phải làm theo các mẫu sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-BHĐC ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Bảng kê mẫu số 02-1/BK-BH ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Bảng kê mẫu số 02-2/BK-ĐC ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp 4: Đối với những Doanh nghiệp xổ số kiến thiết trả thu nhập với thu nhập của đại lý xổ số, không có phân biệt có nảy sinh khấu trừ thuế hoặc không, lúc tiến hành khai quyết toán thuế cần phải làm theo các mẫu sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-XS, được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Bảng kê mẫu số 02-1/BK-XS, được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Sau lúc đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ báo cáo thuế thu nhập cá nhân cuối năm, các tổ chức, Doanh nghiệp có thể nộp ở cơ quan thuế kiểm soát trực tiếp hay chọn cách thức nộp qua mạng Nếu muốn.

Trên đây, bài viết trả lời đến bạn báo cáo thuế TNCN cuối năm bao gồm các gì, cần phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ ra sao, thời hạn thế nào,... Mọi câu hỏi về báo cáo thuế cuối năm gồm các gì Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ ngay:

Doanh nghiệp TNHH TIM SEN

 • Tòa Nhà Văn Phòng Hoàng Anh Safomec - 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
 • (028) 71 069 069 - Hotline: 0903 016 246
 • info@timsen.vn