Tham Khảo:
1: https://fsibpo.com.vn/dv/dich-vu-bpo/
2: https://fsibpo.com.vn/bai-gioi-thieu-chung-ve-fsi-bpo/
3: https://fsibpo.com.vn/dv/it-outsourcing/

Chú thích dữ liệu là quá trình gắn nhãn dữ liệu có sẵn từ nhiều nguồn khác nhau ở các định dạng khác nhau như văn bản, video hoặc hình ảnh. Quá trình này được giám sát bằng học máy (machine learning) để hỗ trợ AI phân biệt rõ và hiểu các mẫu đầu vào nhằm tạo điều kiện hiệu quả trong các lĩnh vực tương ứng.

Một số chương trình từ FSI-BPO có sẵn để gán nhãn hình ảnh và các định dạng dữ liệu khác hoặc các dịch vụ gán nhãn dữ liệu hình ảnh thủ công. Độ chính xác của nhãn phụ thuộc vào việc chọn chương trình phù hợp cho bài toán theo nhu cầu của khách hàng.

Một trong những lợi thế mà gán nhãn dữ liệu tạo ra cho khía cạnh digital marketing và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của ngành là khả năng dự đoán cho phép hệ thống phản hồi nhanh hơn cho người dùng cuối.

Sự tăng trưởng liên tục theo thời gian đối với việc tiêu thụ internet, trí tuệ nhân tạo và máy học đã cho thấy nhu cầu nhất định về gán nhãn dữ liệu. Do đó, thị trường đã được dự đoán sẽ cho thấy tốc độ CAGR (Tỷ lệ Tăng trưởng hàng năm kép) là 15,1% trong giai đoạn 2020 và 2030 (Leyland, FP , Năm 2020). Lý do chính cho sự tăng trưởng cao này có thể liên quan đến việc số hóa sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng từ nhận dạng khuôn mặt đơn giản trên điện thoại thông minh đến các dịch vụ y sinh, y tế và dược phẩm tiên tiến.

Tuy nhiên, ngay cả khi xu hướng gán nhãn dữ liệu chủ yếu được nhìn thấy ở góc độ nhập liệu thủ công thông qua việc sử dụng vốn nhân lực vốn được coi là tốn kém do thời gian và tỷ lệ sai sót / độ chính xác, gán nhãn tự động đang có xu hướng gia tăng dự báo tăng CAGR cơ sở từ 15,1% đến 17% trong giai đoạn nói trên (Ana, IC, 2020).

Xem Full: https://fsibpo.com.vn/dich-vu-gan-nh...toan-the-gioi/