một. bí quyết tính giá trị hàng tồn kho thứ 1: cách giá đích danh:
phương pháp tính theo giá đích danh được ứng dụng dựa trên giá trị thực tế của từng thứ hàng hoá sắm vào, từng thứ sản phẩm phân phối ra nên chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được.
Theo cách thức này sản phẩm, vật tư, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính.
  • Ưu điểm: Đây là phương án rẻ nhất, nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán, tầm giá thực tế phù hợp với doanh thu thực tiễn. trị giá của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra: trị giá hàng tồn kho được đề đạt đúng theo giá trị thực tế của nó.
  • Nhược điểm: Việc ứng dụng cách này đòi hỏi các điều kiện khó tính chỉ những đơn vị kinh doanh có ít mẫu mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị to, mặt hàng ổn định và dòng hàng tồn kho nhận mặt được thì mới có thể áp dụng được cách này: Còn đối với các công ty có phổ quát mẫu hàng thì chẳng thể áp dụng được cách thức này.

2. cách tính trị giá hàng tồn kho thứ 2: cách bình quân gia quyền:
Đây là bí quyết hay được những doanh nghiệp dùng. Theo phương pháp này thì trị giá của từng chiếc hàng tồn kho được tính theo giá trị nhàng nhàng của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và trị giá từng mẫu hàng tồn kho được tìm hoặc phân phối trong kỳ. giá trị trung bình có thể được tính theo từng kỳ hoặc sau từng lô hàng nhập về, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi đơn vị.
  • Theo giá bình quân gia quyền cuối kỳ (giá bình quân cả kỳ dự trữ)

phương pháp này thích hợp với các công ty có ít doanh điểm nhưng số lần nhập, xuất mặt hàng lại phổ thông, căn cứ vào giá thực tại, tồn đầu kỳ để kế toán xác định giá bình quân của một tổ chức sản phẩm, hàng hoá.

https://sbiz.vn/en/blog/news-4/cac-phuong-phap-tinh-gia-hang-ton-kho-pho-bien-hien-nay-35
Theo bí quyết này, đến cuối kỳ mới tính giá trị vốn của hàng xuất kho trong kỳ. Tuỳ theo kỳ dự trữ của đơn vị ứng dụng mà kế toán hàng tồn kho căn cứ vào giá nhập, lượng hàng tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ để tính giá đơn vị bình quân:
  • Ưu điểm: thuần tuý, dễ làm, chỉ cần tính toán một lần vào cuối kỳ.
  • Nhược điểm: Độ xác thực không cao, hơn nữa, công việc tính toán dồn vào cuối tháng gây tác động đến tiến độ của các phần hành khác. Không những thế, bí quyết này chưa đáp ứng đề nghị kịp thời của thông báo kế toán ngay tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

  • Theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân thời điểm, tức thời)

Sau mỗi lần nhập sản phẩm, vật tư, hàng hoá, kế toán phải xác định lại trị giá thực của hàng tồn kho và giá đơn vị bình quân. Giá công ty bình quân được tính theo công thức sau:

  • Ưu điểm: phương pháp này khắc phục được nhược điểm của bí quyết trên, vừa xác thực, vừa cập nhật được thường xuyên liên tục.
  • Nhược điểm: bí quyết này khiến cho tốn phổ thông công sức, tính toán phổ thông lần. Cho nên, phương pháp này được áp dụng ở những tổ chức có ít chủng loại hàng tồn kho, có lưu lượng nhập xuất ít.

3. cách tính trị giá hàng tồn kho thứ 3: cách nhập trước, xuất trước (FIFO):
phương pháp nhập trước, xuất trước áp dụng dựa trên giả thiết là trị giá hàng tồn kho được mua hoặc được phân phối trước thì được xuất trước, và giá trị hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc phân phối gần thời điểm cuối kỳ.
Theo bí quyết này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời khắc đầu kỳ hoặc sắp đầu kỳ, trị giá của hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời khắc cuối kỳ hoặc sắp cuối kỳ còn tồn kho.
cách này thích hợp trong trường hợp giá cả ổn định hoặc có xu hướng giảm. Thường các doanh nghiệp buôn bán về thuốc, mỹ phẩm…
  • Ưu điểm: Có thể tính được ngay giá trị vốn hàng xuất kho từng lần xuất hàng, Do vậy đảm bảo cung ứng số liệu kịp thời cho kế toán ghi chép những khâu tiếp theo cũng như cho quản lý. trị giá vốn của hàng tồn kho sẽ hơi sát với giá thị trường của mặt hàng ấy. Vì thế mục tiêu hàng tồn kho trên Con số kế toán có ý nghĩa thực tại hơn.
  • Nhược điểm: khiến cho doanh thu Ngày nay không liên quan với các khoản giá thành Hiện tại. Theo bí quyết này doanh thu Hiện giờ được tạo ra bởi giá trị sản phẩm, vật tư, hàng hóa đã có được từ cách thức đấy rất lâu. song song giả dụ số lượng, chủng dòng mặt hàng rộng rãi, phát sinh nhập xuất liên tục dẫn tới những tầm giá cho việc hạch toán cũng như khối lượng công việc sẽ nâng cao lên số đông.