Bốc mộ hay còn gọi là cải táng, cất mả là phong tục từ lâu đời với quan điểm là làm cơ thể người đã tạ thế được sạch. Phong tục bốc mả khởi nguồn từ thời Bắc thuộc khi quan lại và thương buôn Trung Quốc chết tại Nam mà gia đình có nhu cầu đưa xương cốt về chính quốc. Về sau thành lệ và thành phong tục, cũng do nguyên tố địa lý Đồng bằng Bắc Bộ là đất pha cát phù xa , khi chôn người mất xuống phần rộng rãi là tiêu hết giết (thậm chí có chỗ đất còn hao cả xương ví như không cất mả thì chỉ còn đất).
Tục sang cát, cải táng, bốc mộ là 1 phong tục lâu đời, biểu đạt cái tâm của người sống với người nhà đã chết thật, an tâm với niềm tin… họ không bỏ người nhà thối rữa trong đất ẩm, mà tặng họ 1 ngôi nhà mới đẹp đẽ, vững chắc hơn. Sau đây là một số lưu ý lúc cải táng:
Chọn ngày bốc và di dời tuyển mộ
Lưu ý nếu mộ là chiêu mộ kết thì không nên di chuyển hay di táng.
A/ trước hết cần lưu ý trong việc chọn ngày :
Theo lịch Âm , tháng đủ có 30 ngày , tháng thiếu có 29 ngày . Tuy lịch xếp là vậy , xong , trong việc chọn ngày chẳng hề cứ giở lịch ra thấy ngày 29 hoặc 30 đã là hết tháng . Ta cần phải căn cứ vào 24 tiết khí hay chỗ nào hòa trực ( nghĩa là 2 trực giống nhau nằm kề ngày nhau ) , lúc ấy mới sang tháng khác . Bởi vậy , nhiều khi đã leo qua tháng mới theo lịch 5-7 ngày mà vẫn phải tính theo tháng cũ . Nên quan tâm là đầu tiết bao giờ cũng đi liền hai trực giống nhau , 1 trực là ngày cuối tháng , 1 trực là ngày đầu tháng . 12 Trực KIẾN – TRỪ – MÃN – BÌNH – ĐỊNH – CHẤP – PHÁ – NGUY – THÀNH – THÂU – KHAI – BẾ , mỗi ngày là một trực . những trực thấp (màu xanh biển) nên dùng như sau:
KIẾN, PHÁ, gia trưởng bệnh
TRỪ, NGUY, phụ mẫu vong
MÃN, THÀNH đa phú quý
CHẤP, BẾ, tổn ngưu dương
BÌNH, ĐỊNH, hưng nhân khẩu
THU, KHAI, vô họa ương
B/ 1 lưu ý nữa là khi coi ngày:
Coi thời giờ tẩm liệm, mai táng, cải táng thì phải coi theo tuổi của người chết. Cũng nên chọn ngày giờ đẹp để sang cát, chọn thời giờ tại Xem ngày phải chăng xấu!

https://langmodadep35.com/cac-cach-sap-xep-ban-tho-trong-gia-dinh-phu-hop-phong-thuy/
C/ Tuổi và ngày nên chọn theo Tam hợp , Lục hợp , Chi đức hợp , Tứ kiểm hợp . tránh những ngày Lục xung , Lục Hình , Lục hại . Về Ngũ hành nên chọn ngày tương sinh hay tỷ hòa , giảm thiểu chọn ngày tương khắc .


D/ Tùy theo tháng mà khi bốc hay di dời chiêu tập , cần phải hạn chế thêm các ngày Trùng tang , trùng phục , Tam tang , Thọ tử Sát chủ , Nguyệt phá , Thiên tặc Hà khôi …
thường ngày, khi bốc hay di dời tuyển mộ , người ta giảm thiểu làm vào những tháng hè oi bức mà thường chọn vào những tiết từ cuối thu (Thu phân khoảng 23/09 dương lịch hàng năm) cho đến trước tiết Đông Chí (khoảng 22/12 dương lịch hàng năm). Sau ấy qua năm thường chọn từ Kinh chập (khoảng 5/03 dương lịch hàng năm) đến tiết phân trần (khoảng 05/04 dương lịch hàng năm).