Cách viết hóa đơn điện tử ăn uống như thế nào? Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều nhà hàng kinh doanh quan tâm nhất hiện nay. Hãy theo chân chúng tôi để xem câu trả lời ngay trong bài viết dưới đây nhé.


Xem thêm tại đây: Đăng ký hóa đơn điện tử như thế nào

Tìm hiểu Quy định về hóa đơn dịch vụ ăn uống

Đối với hóa đơn nguồn vào có nội dung hóa đơn là ‘ dịch vụ ẩm thực ăn uống ’ thì sẽ quy định như sau:
– Trường hợp hóa đơn nguồn vào là loại hóa đơn giấy thì nội dung trên hóa đơn triển khai theo lao lý tại Điều 4, Thông tư số 39/2014 / TT-BTC. Bảng kê đính kèm trên hóa đơn triển khai theo lao lý tại khoản 2, Điều 19 Thông tư số 39/2014 / TT-BTC .
– Trường hợp hóa đơn nguồn vào là loại hóa đơn điện tử thì nội dung trên hóa đơn được triển khai theo pháp luật Điều 6, Thông tư số 32/2011 / TT-BTC .
Trên hóa đơn phải thể hiện đầy đủ những danh mục hàng hóa bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa đơn điện tử.
Hóa đơn phải có thể truy cập, có thể sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.


Cách viết hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống chuẩn nhất

STT Hóa đơn điện tử phải có bao gồm các nội dung sau:
a Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu và số thứ tự hóa đơn .
b Tên, địa chỉ và mã số thuế của người bán hàng ;
c Tên, địa chỉ và mã số thuế của người mua hàng ;
d Tên sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ ; số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ .
Những nội dung quy định điểm b, c, d ở khoản 1 điều này phải phản ánh đúng đặc thù, đặt điểm của ngành nghề kinh doanh thương mại :
Phải xác định được nội dung hoạt động kinh tế phát sinh
Biết được số tiền thu được
Xác định được người mua hàng hóa (người nộp tiền hay là người hưởng thụ dịch vụ,…)
Người bán hàng (hay là người cung cấp dịch vụ ăn uống,…)
Tên hàng hóa dịch vụ – hay nội dung thu tiền.

Chuyển đổi hóa đơn điện tử ăn uống ra hóa đơn giấy

Trong trường hợp này, nếu hạng mục sản phẩm và hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn so với số dòng của một trang hóa đơn quy đổi. Doanh nghiệp cần thực thi tương tự như trường hợp hóa đơn giấy .
Hóa đơn ăn uống được biểu lộ nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn đó có hiển thị :
Cùng số hóa đơn như của trang đầu;
Cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu;
Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu;
Đồng thời, kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu như sau “tiep theo trang truoc – trang X/Y”.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về cách viết hóa đơn điện tử ăn uống. Vậy quý doanh nghiệp đang còn thắc mắc hoặc muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ: 0292.3767.111 để được giải đáp.