Chuyển nhượng Mua bán Chung cư Usilk City Quá trình dài đấu tranh
Sau bao lần hội họp hội những người mua chung cư tại Usilk City, tôi cho rằng tại chung cư Usilk của chúng ta đang bị trói buộc Cánh cửa 3 lần khóa, cho dù mở được 1 khóa cũng vô dụng, bắt buộc phải mở cả ba khóa, Chìa khóa đầu tiên là Ngân Hàng: ngân hàng phải rót vốn cuuws chung cư Usilk City, nhưng tài sản đảm bảo của Sông đà có đáp ứng được không - Khách hàng đóng thêm tiền, tức là tự mình cứu mình, nhưng vấn đề đặt ra là: cứu hay chết lần nữa nếu không mở nốt khóa cánh cửa chủ đầu tư -Chủ đầu tư (cần thêm vốn và quyết tâm để triển khai cho chung cư, nếu không có thêm vốn và quyết tâm để triển khai thì hệ lũy tiếp tục kéo dài, càng kéo dài thì không chỉ các tài sản có của Chủ đầu tư biến mất dần theo thời gian mà tài sản của khách hàng cũng bốc hơi dần).
Trong các buổi họp chúng tôi những người đã mua bán chung cư Usilk City đặt ra vấn đề: làm sao để mở khóa được cả 3 vấn đề cùng một lúc.
Các biện pháp tháo gỡ cũng được bàn thảo chi tiết với quyết tâm cao, như treo băng rôn phản đối, kêu cứu trên báo đài, gửi đơn kiện lên thành phố, nếu cần lên cả chính phủ Kiện cáo mãi cũng không xong vì tất cả đều vướng này vướng nọ, mà bán chung cư usilk city thì cũng không ai mua, nhưng có tiền mua biết đâu lại hay, vì giá rẻ.
Về mặt lý thì đúng là như vậy. Tuy nhiên trong trường hợp này Chủ đầu tư đã không còn đủ năng lực tài chính để thực hiện chung cư vì thế có thúc, hay ép kiểu gì thì cũng không ra dầu được nữa. Càng cố thúc ép thông qua băng rôn, báo đài, biểu tình, kêu cứu tôi sợ rằng chỉ ra toàn xơ bã lẫn lộn và ngày càng tồi tệ tạo điều kiện cho việc tham ô, hối lộ mà thôi. Lý do là do luật bất động sản lỏng lẻo, luật chồng chéo, quản lý chưa nghiêm, cũng như năng lực là dấu chấm hỏi.
Khách hàng đã mua bán chung cư Usilk City cũng cần đoàn kết để giải quyết, chứ cư kiểu thôi kệ chúng ta sẽ chết.