Đây là loại thông thường và phổ biến nhất trong các thế đá của gà chọi. Và nói chung người chơi cũng ưa lối chơi này. Nói là môt thế đá như những lọai khác thì không phải mà nó là lối đá gà mang lên mang xuống thường thì gà mang lên biết vào kèo đè đá mé, mang xuống biết vỉa đá nách vai lưng, thụt thò hầu trộm đối thủ. Sẵn sàng đi da ga cua sat, da ga Campuchia. Loại này đi ghép 5 ăn 5 thua phụ thuộc nhiều vào mang thuận của đối thủ và chân đòn giết chết đối thủ.

Các anh em có thể xem da ga tre trên youtube nhé.