ung thư bao tử là u khởi đầu trong dạ dày. U dạ dày sở hữu thể vững mạnh ở bất cứ phần nào của dạ dày và mang thể lan từ dạ dày sang các công ty khác. Bệnh cũng với thể loang rộng xuyên qua thành bao tử và lan sang các hạch huyết lân cận và lan sang các công ty như gan, tuyến tụy, ruột già, phổi, những hạch thượng đòn và buống trứng.
u bao tử được chia làm cho bốn giai đoạn:
-Giao đoạn 0: Khối u chỉ được tậu thấy trong lớp niêm mạc của thành dạ dày. Giai đoạn này còn được gọi là ung thư biểu mô.
-Giai đoạn 1:
Khối ung thư chỉ xâm lấn vào lớp đồ vật hai của thành dạ dày phần dưới niêm mạc. Những tế bào ung thư lây lan vào những hạch bạch huyết khác nhau. Giai đoạn này, số lượng hạch bạch huyết đã bị lây lan là dưới 6.
Hoặc, khối ung thư đã lấn chiếm cả vào lớp cơ và lớp niêm mạc dưới của thành bao tử. Những tế bào u ko lây lan đến những hạch bạch huyết và những nơi làm việc khác.

-Giai đoạn 2:
Khối ung thư chỉ lấn chiếm lớp dưới niêm mạc. Và các tế bào ung thư đã lan rộng 7 đến 15 hạch bạch huyết.
Hoặc, khối u đã xâm lấn lớp dưới niêm mạc và lớp cơ. Những tế bào u lan ra những một đến 6 hạch bạch huyết.
Hoặc, khối u đã thâm nhập đến lớp không tính của dạ dày. Những tế bào ung thư ko lây lan đến hạch bạch huyết và những cơ quan khác.
-Giai đoạn 3:
Khối ung thư đã xâm lấn lớp dưới niêm mạc và lớp cơ. Các tế bào ung thư đã loang ra 7 đến 15 hạch bạch huyết.
Hoặc, khối u đã lấn chiếm đến lớp bên ngoài. Tế bào ung thư đã lan rộng từ 1 tới 15 hạch bạch huyết.
Hoặc, khối ung thư đã lấn chiếm vào những công ty lân cận như gan, ruột già, hoặc lá lách. Những tế bào u ko lây lan tới hạch bạch huyết và các bộ phận ở xa.
-Giai đoạn 4:
- những tế bào u đã loang rộng đến hơn 15 các hạch bạch huyết.