Tức gà đỏ “mái lại”, gà này dữ dằn nhưng hiếm thấy, thường nếu gặp nó, một là tuyệt vời, hai là bết bát thấy rõ, bởi thế người chơi có kẻ thích, kẻ chê.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.