Còn có tên là Mòng tróc có hình tam giá dựng đứng, thẳng đẹp mã hơn mồng hoa sung, mòng voi chỉ thẳng lên trởi, mòng nhọn tăng vẻ đẹp cho gà, có thể gọi là mòng chỉ thiên..


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công