Một số nơi sẽ không cho phép bạn để giữ cho gà hoặc họ có thể có một số quy tắc nghiêm ngặt về việc giữ họ. Trước khi bạn bắt đầu chăm sóc cho một số gà, hãy chắc chắn rằng bạn có thể đầu tiên bằng cách tìm kiếm các luật và quy định của địa phương của bạn trực tuyến.

Một số nơi sẽ không cho phép bạn để giữ cho con gà trống vì họ quá ồn ào. Thật không may này sẽ ảnh hưởng đến bạn nếu bạn muốn giống gà mái của bạn, nhưng may mắn thay nó sẽ không ảnh hưởng đến bạn trong bất kỳ cách nào khác chẳng hạn như giữ gà cho trứng hoặc thịt.Một số nơi sẽ chỉ cho phép bạn có một số lượng nhất định của con gà. Nếu bạn có kế hoạch giữ rất nhiều gà, kiểm tra số lượng tối đa của gà bạn có thể giữ đầu tiên.
Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.