Có rất nhiều lợi thế và bất lợi của việc giữ gà và nó không làm tổn thương để tìm hiểu họ.

Những thuận lợi của việc giữ gà được rằng họ thoát khỏi các loài gây hại, ăn ốc của bạn, họ là một nguồn phân bón, chúng đẻ trứng tươi, họ công ty lớn, họ thật là tuyệt vời để xem, và hơn tất cả chúng tôi rất chim thú vị để nâng cao.

Những khuyết điểm của việc giữ gà được rằng bạn phải tiêu tốn rất nhiều tiền vào đó, bạn phải dành phần lớn thời gian của bạn chăm sóc cho họ, chúng chiếm rất nhiều không gian trong khu vườn của bạn, họ sẽ thường mổ tại các nhà máy của bạn, và họ thu hút ruồi.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.