Năm 2017, Ngân hàng dự định tăng vốn điều lệ lên mức tối đa là 8,999 tỷ đồng, đồng thời chủ trương niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong năm 2017-2018.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố quyết nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 duyệt y phương án tăng vốn điều lệ lên mức tối đa là 8,999 tỷ đồng. ĐHĐCĐ giao và uỷ quyền tất cả cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định mức tăng vốn cụ thể, điều chỉnh phương án tăng vốn và thực hiện mọi thủ tục hệ trọng đến việc tăng vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, các cổ đông cũng duyệt y chủ trương niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong năm 2017-2018. Trong thời kì cổ phiếu chưa đủ điều kiện niêm yết, Ngân hàng sẽ đấu thực hành đăng ký chứng khoán Ngân hàng tại trọng điểm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao thiệp trên UPCoM.

Xem thêm: vay vốn kinh doanh


Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với bà Thái Thị Phương Hoà từ ngày 21/04/2017 và bầu bổ sung hai thành viên làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 bao gồm bà Trần Thị Nguyệt và bà Lê Thị thái hoà..

Về phân phối lợi nhuận, SeABank sẽ trích 3 tỷ đồng từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối của ngân hàng vào quỹ khen thưởng để thưởng dưới hình thức mua cổ phần cho cán bộ viên chức có thành tích xuất sắc.

Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2016 và luỹ kế đến ngày 31/12/2016 sẽ được sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong trường hợp được NHNN ưng hoặc hạch toán vào quỹ phòng ngừa tài chính và/hoặc quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Xem thêm: Vay xay nha lai suat thap

Thành lập công ty Quản lý quỹ và công ty tài chính tiêu dùng

Năm 2017, Ngân hàng sẽ đấu thực hiện các thủ tục, công việc để thành lập Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đông Nam Á. Trước đó, ngày 20/02/2017, NHNN đã ưng ý đề nghị thành lập Công ty Quản lý quỹ Đông Nam Á do Ngân hàng sở hữu 100% vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập Công ty tài chính tiêu dùng. Việc góp vốn hay mua cổ phần của Ngân hàng được thực hành dưới hình thức công ty con do SeABank sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc công ty kết liên do Ngân hàng góp vốn thành lập. Mức vốn góp trong mọi trường hợp tối đa dự định là 500 tỷ đồng.

Xem thêm: Vay von kinh doanh

NHẬN HỒ SƠ TRỰC TIẾP TỪ KHÁCH HÀNG, KHÔNG QUA MÔI GIỚI

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí: 0938.603.822 (Mr.Phong).

CÔNG TY TM DV TV THANH LONG

Địa Chỉ 1 : 752 Lê đức Thọ, F15, Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
Địa Chỉ 2 : 42/19 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình
Email : vaythechap139@gmail.com
Wemsite : www.vayvonthechap.com.vn