Chính phủ áp dụng nhiều cơ chế, chính sách mới có tính đặc thù trong quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông với sự đề xuất của Bộ GTVT lên Quốc hội. Nằm trong các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng các đề xuất từ phía cơ quan chức năng, công ty địa ốc alibaba quan tâm đến việc triển khai xây dựng cao tốc Bắc-Nam.


Đặc biệt nhằm đảm bảo dự án đấu thầu cạnh tranh, minh bạch; quản lý chặt chẽ chất lượng, giá thành; khắc phục bất cập về thu phí, trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Bộ GTVT đã xây dựng các nhóm cơ chế, chính sách. Các sản phẩm thị trường hiện nay ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi tiềm năng của cao tốc Bắc Nam như dự án Long Phước được xây dựng tích cực để nhanh chóng thu hưởng lợi ích nhất từ dự án này.

“Nếu huy động vốn theo quy định Luật Doanh nghiệp sẽ có một lượng vốn lớn có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng không được sử dụng ngay, dẫn tới việc sử dụng vốn không hiệu quả và chưa phù hợp với Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí”, ông Huy nói và cho biết, để kiểm soát việc góp vốn chủ sở hữu, đảm bảo nhà đầu tư có năng lực thực sự, Bộ GTVT đã tính toán mức vốn chủ sở hữu (20-25%) cao hơn so với quy định tại Nghị định 15/2015 của Chính phủ (10-15%).

Trong khi, Luật Xây dựng cho phép dự án quan trọng quốc gia có thể chia thành các dự án thành phần vận hành độc lập. Do đó, Bộ GTVT kiến nghị Quốc hội cho phép tách dự án cao tốc Bắc - Nam thành 20 dự án thành phần và áp dụng nhiều hình thức hợp đồng trong cùng dự án. Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam có tổng mức đầu tư rất lớn, nếu để toàn tuyến là một dự án sẽ không khả thi trong việc huy động vốn và lựa chọn nhà đầu tư.

Đồng thời, cho phép Chính phủ giao Bộ GTVT quyết định mức tăng giá dịch vụ ngay trong báo cáo nghiên cứu khả thi và hợp đồng dự án, Bộ GTVT cũng đề xuất, kiến nghị một số cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội như: Trong bước nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông chỉ đánh giá sơ bộ tác động môi trường, việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ thực hiện trong bước nghiên cứu khả thi.

Giai đoạn 1 (2017-2025), ưu tiên đầu tư xây dựng trước 713km (2017 - 2020) với tổng mức đầu tư khoảng 130.216 tỷ đồng, gồm phần vốn Nhà nước hỗ trợ 55.000 tỷ đồng và vốn nhà đầu tư khoảng 63.716 tỷ đồng. Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là thành phần trong dự án cao tốc Bắc - Nam. Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài 1.372km được chia thành 20 dự án thành phần. Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là thành phần trong dự án cao tốc Bắc – Nam.

Ở giai đoạn 1 (2017-2025), ưu tiên đầu tư xây dựng trước 713km (2017 - 2020) với tổng mức đầu tư khoảng 130.216 tỷ đồng, gồm phần vốn Nhà nước hỗ trợ 55.000 tỷ đồng và vốn nhà đầu tư khoảng 63.716 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài 1.372km được chia thành 20 dự án thành phần.

Đề cập đến nguồn vốn vay trong nước để đầu tư dự án, ông Huy phân tích, hiện nay, dư nợ tín dụng dài hạn của các tổ chức tín dụng trong nước đang ở mức cao, tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn cho vay dài hạn đã ở mức giới hạn theo quy định và Ngân hàng Nhà nước đã có chủ trương giảm dần tỷ lệ này nên khả năng huy động nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng trong nước rất khó khăn.

Nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông để Bộ GTVT hoàn thiện báo cáo để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV vào tháng 10/2017 xem xét, thông qua chủ trương đầu tư dự án.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Viết Huy, Phó vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư (PPP - Bộ GTVT) cho biết, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp phải góp đủ vốn điều lệ đăng ký trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế, đối với các dự án giao thông, nguồn vốn chỉ giải ngân theo tiến độ tương ứng với khối lượng hoàn thành.Theo đó, Bộ GTVT kiến nghị Quốc hội cho phép quy định trong hợp đồng dự án, để thu hút được các nhà đầu tư tham gia triển khai dự án, tiến độ huy động vốn chủ sở hữu phù hợp với tiến độ triển khai dự án, không áp dụng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết kế GTVT (TEDI - đơn vị tư vấn lập dự án) trao đổi với Báo Giao thông, ông Phạm Hữu Sơn, cho biết thêm, cần chấp thuận xác định mức lợi nhuận trên phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong phương án tài chính lập hồ sơ mời thầu là 14%/năm và nhà đầu tư chỉ được chuyển nhượng cổ phần trong doanh nghiệp dự án sau khi công trình hoàn thành được nghiệm thu, đưa vào khai thác để các dự án khả thi và thu hút nhà đầu tư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.