- Nhiệt độ thích hợp cho chăn nuôi gà đẻ là từ 23 – 270C. Tuy nhiên cần duy trì nhiệt chuồng nuôi ấm trong tuần đầu của gà mới chuyển chuồng (250C – 280C) cần luôn luôn duy trì nhiệt độ ổn định trong chuồng nuôi tránh hiện tượng quá nóng hay quá lạnh làm gà bị stress ảnh hưởng tới sản lượng trứng.
- Cần duy trì hệ thống thông gió và đảm bảo tốc độ gió trong chuồng nuôi cần đạt 5m/s.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.